Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Woj. Mazowieckiego

Do 2 listopada trwają ponowne konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej w Woj. Mazowieckim

fot: www.freepik.com

Do 2 listopada trwają ponowne konsultacje społeczne do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej obowiązującą „uchwałę antysmogową”.

Zachęcamy do składania uwag – formularz uwag.

Trzeba go wydrukować, uzupełnić nagłówek i wysłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5
03-718 Warszawa

Wszelkie informacje na temat konsultacji dostępne są na stronie:

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-ii-konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego-zmieniajacej-obowiazujaca-uchwale-antysmogowa.html

Ważne: uwagi można składać za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się pod poniższymi linkami: 

https://konsultacjeantysmogowe.pl
https://takdlabiomasy.pl