Nowe stawki opłat za egzaminy w Związku Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego poinformował o nowych stawkach opłat za egzaminy.

Związek Rzemiosła Polskiego

Nowe stawki opłat za egzaminy począwszy od 2022r. kształtują się następująco:

  • egzamin mistrzowski – 1521,43 zł
  • egzamin czeladniczy – 760,71 zł
  • egzamin sprawdzający – 271,68 zł

źródło: Związek Rzemiosła Polskiego