WŁADZE CECHU ZDUNÓW POLSKICH

Podczas Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2023 roku, Członkowie Cechu Zdunów Polskich dokonali wyboru obecnego składu Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego. W skład poszczególnych jednostek organizacyjnych weszły następujące osoby:

ZARZĄD CECHU

Starszy Cechu – Jan Zapora
I Podstarszy Cechu – Krzysztof Motel
II Podstarszy Cechu – Marcin Wudniak
Sekretarz – Adam Trukan
Skarbnik – Jan Biegański
Członek – Michał Zając
Członek – Ireneusz Biadaszkiewicz

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Ryszard Buczek
Z-ca Przewodniczącego – Kazimierz Rejmak
Sekretarz – Jakub Kornak

SĄD CECHOWY

Przewodniczący – Paweł Twardowski
Z-ca Przewodniczącego – Leszek Szykulski
Sekretarz – Adam Pustaj

KOMISJA EGZAMINACYJNA

Przewodniczący – Jan Biegański
Członek – Ireneusz Biadaszkiewicz
Członek – Marcin Wudniak
Członek – Ryszard Hajdziony

DELEGAT DO IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W KALISZU

Jan Biegański

DELEGAT DO RADY NADZORCZEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W KALISZU

Jan Biegański