POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Cechu Zdunów Polskich.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji zadań statutowych, ewidencji, przesyłania informacji związanych z organizacją Cechu Zdunów Polskich.
  3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.);
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres przynależności do Cechu Zdunów Polskich.
  5. Państwa dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania wyłącznie organizacjom współpracującym z Cechem Zdunów Polskich (jeżeli zajdzie taka potrzeba).
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do: dostępu do sowich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich przenoszenia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych jest warunkiem przyjęcia w poczet członków Cechu Zdunów Polskich i jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nieprzystąpieniem do Cechu Zdunów Polskich.
  8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Cechu Zdunów Polskich, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować za pomocą adresu e-mail: biuro@cechzdunowpolskich.pl.