Otwarcie Laboratorium Konwersji Biomasy na SGGW

Cech Zdunów Polskich wspiera działania Instytutu Inżynierii Mechanicznej SGGW w Warszawie.

W dniu 25 kwietnia 2023 w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się uroczystość otwarcia Laboratorium Konwersji Biomasy. Honorowymi patronami przedsięwzięcia było Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Dyrekcja Lasów Państwowych.

To unikatowe na skalę Polski laboratorium, które umożliwia prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w zakresie urządzeń grzewczych oraz ekologicznych technologii konwersji biomasy, powstało w odpowiedzi na aktualne zapotrzebowanie rynku energii oraz producentów urządzeń grzewczych.

Laboratorium będzie zajmowało się m.in. testowaniem urządzeń grzewczych, ogrzewaczy pomieszczeń i kotłów zasilanych biomasą drzewną i zielną oraz modyfikacjami ich konstrukcji, tak aby działały efektywnie i spełniały rygorystyczne normy ekologiczne. Docelowo do zadań tej jednostki będzie należała także analiza fizykochemiczna biopaliw oraz procesu ich spalania, a w tym ocena składu powstałych spalin.

Główną innowacją Laboratorium Konwersji Biomasy jest autorska instalacja hydrauliczna, umożliwiająca testowanie w kontrolowanych warunkach urządzeń grzewczych różnego rodzaju. Podczas badań eksploatacyjnych możliwa będzie np. regulacja obciążenia cieplnego urządzenia grzewczego, regulacja przepływu paliwa przez to urządzenie, a także regulacja ciągu kominowego. Unikatowym elementem w skali kraju jest możliwość przeprowadzenia badań eksploatacyjnych urządzenia grzewczego dla konkretnego budynku przy zmiennym w czasie jego obciążeniu cieplnym.

Cech Zdunów Polskich, który jest jednym partnerów aktywnie wspierających działania Instytutu na rzecz podnoszenia wiedzy z zakresu OZE był reprezentowany przez I Podstarszego Cechu – Krzysztofa Motel. Pan Krzysztof podkreślił wagę biomasy w grupie odnawialnych źródeł energii oraz przedstawił zebranym udział CZP w pracach związanych z tworzeniem laboratorium, polegający na konsultowaniu usytuowania stanowisk, projektowaniu przewodów dymowych, zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiedniej wentylacji. W swojej wypowiedzi I Podstarszy wyraził także nadzieję, że nowopowstałe laboratorium będzie służyło zarówno biznesowi jak i edukacji wszelkich urządzeń na biomasę, czyli także bliskich środowisku zdunów kominkom, piecom kaflowym, pieco-kominkom, czy piecom wolnostojącym.